Huurvoorwaarden.PDF (Klik hier)

Voorbereiding op uw campervakantie! (Klik hier)

Samenvatting Huurvoorwaarden

1. Definitie Camperfun.nl

Camperfun.nl verzorgt boekingen met betrekking op te verhuren campers in opdracht van particuliere verhuurders en bedrijven.

2. Huurovereenkomst

Boekingsbevestiging – Na reserveren ontvangt u een ‘Boekingsbevestiging’ per email. U heeft dan vrijblijvend nog 5 dagen een eerste optie.

Aanbetaling – Binnen 5 werkdagen dient u de huur te bevestigen en een een aanbetaling over te maken om de huur te bevestigen.

Pas na de aanbetaling komt de ‘huurovereenkomst’ tot stand.

Afwijkende afspraken of wijzigingen van de huurovereenkomst (bijv. mondeling)  gelden alleen als deze door bevoegd persoon schriftelijk worden vastgelegd.

Omschrijvingen, illustraties, foto’s, advertenties en prijslijsten etc. geven een algemene indruk van de campers. Deze informatie maakt geen deel uit van de huurovereenkomst. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

De prijzen zoals op de website omschreven zijn inclusief:

Camperverzekering
Keukeninventaris
Technisch inventaris
Campingset (Buitentafel en stoelen)
Radio/cd speler
Luifel
Gasfles
Mogelijkheid om fietsen mee te nemen
Inclusief BTW

U kunt bij ons eerst een ‘online offerte’ opvragen via de knop ‘reserveren’. Dus niet meer mailen of bellen, slechts 1 druk op de kno
p.

4. Betalingen

Onderaan op de ‘Boekingsbevestiging’ vindt u het bedrag voor de aanbetaling en de restbetaling.
Na iedere betaling ontvangt u van ons een bevestiging ter ontvangst!

Aanbetaling binnen 5 werkdagen
– 50% van de huursom plus Boekingskosten

Restantbetaling uiterlijk 4 weken voor vertrekdatum
– 50% van de huursom plus de borg

5. Borgsom

€ 1000 per camper
– Betaling uiterlijk 4 weken voor vertrekdatum
– Eigen risico € 1000 per schadegeval

Let op
Bij evenementen / groepenverhuur / bedrijfshuur gelden aanvullende voorwaarden.
Zo wordt de borgsom verhoogd naar € 2000 en geldt een verhoogd eigen risico tot € 1.250 per schadegeval.
De aanvullende voorwaarden worden per e-mail schriftelijk vastgelegd.

Borgretour

Retour van de borg is 3 weken na inlevering

Met uitzondering van schade of bijzonderheden waardoor de afhandeling langer kan duren.
Bijvoorbeeld bij vaststellen van de kosten via garage / schade-expert of bij verzekeringswerk.

6. Camper overdracht

Camper halen

Vanaf 15:00 uur tenzij anders schriftelijk overeengekomen
– U bent verplicht de camper te controleren en de ‘Uitgifteformulieren’ te ondertekenen
– Iets gemist? Meld dit schriftelijk binnen 12 uur na ophalen (maak altijd foto’s).

Camper inleveren

Uiterlijk 11:00 uur tenzij anders schriftelijk overeengekomen
– U dient schade en bijzonderheden vooraf tijdig te melden (niet pas bij inleveren)
– De verhuurder of vestiging controleert de camper ter plaatse, u dient hier op te wachten.
– U bent verplicht hiervoor het ingevulde ‘Innameformulier’ te controleren en te ondertekenen.

Indien wij iets gemist hebben stellen wij u zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte, eveneens maken wij hiervan foto’s.

7. Levering en controle

Bij uitgifte van de camper maken wij gebruik van ‘Overdrachtformulieren’ oftewel; Uitgifte/innameformulieren’.
Samen met de verhuurder of vestiging dient u de camper te controleren volgens deze formulieren.

U mag een schoon en technisch goed onderhouden camper verwachten bij vertrek. Wij verwachten de camper in dezelfde staat terug.
Bij inname worden de formulieren van uitgifte en inname vergeleken, afwijkingen worden hiermee vastgelegd.

– Brandstof afgetankt
– Gasfles afgetankt
– Binnen en buitenzijde schoongemaakt
– Toiletcassette geleegd en schoon
– Inventaris compleet en schoon
– Bestaande schades (tekening + foto’s)

Overzicht en specificatie van aandachtspunten + kostenoverzicht vindt u in de Huurvoorwaarden.PDF

Indien na vergelijking van de overdrachtsformulieren naar onze mening niet is voldaan worden de hiervoor gespecificeerde kosten in rekening gebracht.
De ‘overdrachtsformulieren’ oftewel ‘uitgifte/innameformulieren’ zijn altijd uitgangspunt voor retour storten van de borg! Dus controleer de camper goed.

8. Verzekering

Voor alle campers is een WA/Casco verzekering afgesloten voor verhuur.
Alle campers zijn verzekerd tegen schade met een eigen risico voor u als huurder.
Het eigen risico is € 1000 per gebeurtenis en kan bij ons niet worden afgekocht.

Bij evenementen / groepenverhuur / bedrijfshuur gelden enkele aanvullende voorwaarden.
Zo is wordt indien nodig het eigen risico verhoogd naar € 1.250 per gebeurtenis.

Eisen voor de verzekering
– Minimaal 3 jaar in bezit van een geldig rijbewijs B
– Minimale leeftijd verschilt per camper (vraag naar de voorwaarden per camper)
– Voor leeftijd onder 27 jaar maken wij een uitzondering op voorwaarde van verplichte kennismaking (vraag naar voorwaarden per camper)
– Kopie rijbewijs (voor en achterkant) digitaal aanleveren

U mag met de camper alle landen bezoeken met uitzondering van landen waarvoor negatief reisadvies wordt gegeven.

Wat moet u zelf verzekeren

  • Annuleringsregeling Camperfun: 7%
  • Hulp bij pech / wegslepen
  • Vervangend Vervoer: personen en bagage uit buitenland
  • Eigen risico afkopen

Pechhulp
Het zakelijk verzekeren van pechhulp is bij verhuur is helaas niet meer mogelijk door de nieuwe eisen van de verzekering. De huurder dient daarom zelf wegslepen en vervangend vervoer te verzekeren via een persoonlijke (kortlopende) reisverzekering.

Let op: sommige maatschappijen met als voorbeeld de ANWB bieden alleen pechhulp als de camper van uzelf of geleend is, dus geen hulp bij verhuurcampers!

Wij adviseren Europeesche verzekeringen | Kies de optie: ‘Hulp en huur vervoermiddel’ (Klik hier).

Polisvoorwaarden (Klik hier)

Eigen risico bij schade

Bij iedere camperverzekering heeft de eigenaar een verplicht eigen risico per schadegeval. Alle schadekosten tot dit bedrag moet de eigenaar of in dit geval, de huurder, zelf betalen. De hoogte van dit bedrag is door zijn verzekering vastgesteld.
Het eigen risico is € 1000 per schadegeval en kan bij ons niet worden afgekocht. Echter hiervoor kunt u terecht bij andere partijen, zoals bij voorbeeld Allianz. Klik op onderstaande link.

Eigen risico afkopen kan bij Allianz (Klik hier)

9. Huisregels

– Roken is niet toegestaan.
– Huisdieren zijn niet toegestaan.
– Zorg voor de camper alsof deze van u zelf is.
– Gebruik de instructie en tips van Camperfun.

Hond mee?
Huisdieren zijn in niet toegestaan.
Sommige verhuurders willen wel een uitzondering maken als de huurder kan beloven dat de camper schoon, fris, zonder haren en geuren of dergelijke sporen van de hond wordt ingeleverd.

Wanneer wij nergens aan kunnen constateren dat een hond in de camper is geweest knijpen wij een oogje dicht…

Echter als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan gelden de gebruikelijke voorwaarden en schoonmaakkosten zoals genoemd in de Huurvoorwaarden.PDF (Artikel 10.7)

– Laat de hond nooit op bedden, banken of dergelijke bekleding!
– Laat de hond nooit alleen achter in de camper!
(een hond kan veel schade aanrichten).
– Maak na afloop goed schoon voor u de camper terugbrengt.
– Volg de schoonmaak instructies van Camperfun.

10. Annuleren

Annuleren dient altijd per aangetekende brief te gebeuren, indien anders overeengekomen kunt u schriftelijk annuleren per e-mail.

Kosten bij annulering
25%    > tot 10 weken voor aanvangsdatum
50%    < Binnen 10 weken voor aanvangsdatum
90%    < Binnen 6 weken voor aanvangsdatum
100%    > Vanaf aanvangsdatum

Camperfun Annuleringsregeling

Als u geen annulerings verzekering heeft kunt gebruik maken van onze Annuleringsregeling.
Tegen 7% over de huursom krijgt u bij Camperfun de volledige huursom of een evenredig deel van de huursom vergoed bij;
ook geldig bij gevolgen van Corona.

Annulerings vergoedingen:
• Annuleren wegens bijzondere maatregelen zoals een complete Lockdown of reisverbod binnen Nederland en buitenland wegens Corona.
• Annuleren wegens ziekte door Corona van uzelf, uw reisgenoten of gezinsleden.
• Overlijden of ernstige ziekte van uzelf of uw reisgenoten of familieleden in 1e of 2e graad van u of uw reisgenoten.
• Echtscheiding.
• Zwangerschap of complicaties daaromtrent.
• Een medisch noodzakelijke ingreep die uzelf of uw reisgenoten, uw of hun partner of uw of hun kind onverwacht moet ondergaan
• Werkloosheid van u of uw reisgenoten, na een vast dienstverband, als gevolg van een onvrijwillig ontslag.

Annuleren dient altijd per aangetekende brief te gebeuren, indien anders overeengekomen kunt u schriftelijk annuleren per e-mail. Om de annuleringsregeling in gang te zetten dient u samen met uw brief ook bewijs aan te leveren.

Om gebruik te maken van onze ‘Annuleringsregeling’ dient u tijdens reserveren bij stap 3. deze optie aan te vinken!

Kosten Annuleringsregeling
7% over het totaal van de huursom met uitzondering van de waarborgsom.

Annuleringsregeling Voorwaarden (Klik hier)

11. Schade

Bij schade of diefstal van de camper bent u verplicht de verhuurder én Camperfun direct hiervan op de hoogte te stellen.
U dient de instructie ‘Wat te doen bij schade’ in het Camperfun Instructieblad  op te volgen en/of andere aanwijzigingen van de Verhuurder of van Camperfun.

Wat te doen bij schade?
1. Altijd direct de eigenaar én Camperfun op de hoogte stellen.
2. Altijd het Europees Schadeformulier invullen (verplicht)
3. Altijd foto’s maken van schade of de situatie
4. Altijd alle onderdelen meenemen (ook bij vervanging of reparatie door een garage)

Na inleveren van de camper zal de hoogte van het schadebedrag professioneel worden vastgesteld. Hiervan wordt u zo spoedig als mogelijk op de hoogte gesteld. Bij twijfel aan de hoogte van het bedrag heeft u recht op een tegen-expertise op eigen kosten binnen redelijke termijn. Voordat u hiervan gebruik maakt adviseren wij om eerst zelf bij een garage of expert te informeren.

Bij iedere borg inhouding van schade of bijzonderheden waarbij Camperfun betrokken is, zal € 25 administratiekosten in rekening worden gebracht.

De verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens uw vakantie, tenzij de schade te wijten is aan een aantoonbaar gebrek aan de camper waarvoor de verhuurder aansprakelijk is.

12. Overige kosten en vrije kilometers

– Gebruikskosten tijdens uw vakantie zijn voor uw eigen rekening
– Noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie zijn voor de verhuurder
– Noodzakelijk onderhoud, reparatie of oplossen van problemen of defecten waaraan kosten verbonden zijn mogen alleen in overleg met de eigenaar worden uitgevoerd. Zonder overleg zal dit nooit leiden tot een vergoeding.

Vrije kilometers (per week)
2000 km  Hoogseizoen
1500 km   Laagseizoen
1070 km   Midweek
650 km   Weekend
200 km   Extra dag

Extra km   € 0,20 per km

Boetes en Tolwegen 
Eventuele boetes en naheffing van tolwegen worden aan u doorgestuurd of met de borg verrekend indien tijdig ontvangen. Wanneer u tolwegen of overtredingen heeft begaan bent u verplicht de eigenaar en/of Camperfun hierover te informeren.

Tol in Noorwegen
Voordat u naar Noorwegen afreist dient u het gehuurde kenteken met uw naam en bankrekening of creditcard te registreren om gebruik van tolwegen direct te verrekenen.
Wanneer u dit niet heeft geregistreerd krijgt de kentekenhouder 6 maanden na afloop van uw huur nog de rekening. Wij verwachten dat u hier zelf rekening mee houdt.