Huurvoorwaarden samengevat

Voor de volledige versie van de huurvoorwaarden, download de PDF

Huurvoorwaarden.PDF (Klik hier)

1. Definitie Camperfun.nl

Camperfun.nl verzorgt boekingen met betrekking op te verhuren campers in opdracht van particuliere verhuurders en bedrijven.

2. Huurovereenkomst

Reserveren: optie durende 5 werkdagen.
Reserveren is vrijblijvend, pas na (aan)betaling wordt de huur definitief.
Laat het wel even weten als je van de huur af ziet.

Boekingsbevestiging: je ontvangt een ‘Boekingsbevestiging’ per email. Dit betreft een email met specificatie van de reservering en de nodige informatie om een (aan)betaling over te maken. hiervoor heb je 5 werkdagen.

Aanbetaling – Het bedrag om de huurperiode definitief te bevestigen.

Pas na de aanbetaling komt de ‘huurovereenkomst’ tot stand.

Afwijkende afspraken of wijzigingen van de huurovereenkomst (bijv. mondeling)  gelden alleen als deze door bevoegd persoon schriftelijk worden vastgelegd.
Omschrijvingen, illustraties, foto’s, advertenties en prijslijsten etc. geven een algemene indruk van de campers. Deze informatie maakt geen deel uit van de huurovereenkomst. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

De prijzen zoals op de website omschreven zijn inclusief:

Camperverzekering
Keukeninventaris
Technisch inventaris
Camping set (Buitentafel en stoelen)
Radio/cd speler
Luifel
Gasfles
Mogelijkheid voor fietsen meenemen (drager of garage)
Inclusief BTW 21%

Online offerte. Voorafgaand aan reserveren krijg je direct een online prijsopgave.

Dus niet meer mailen of bellen, slechts 1 druk op de knop.

4. Betalingen

Op de boekingsbevestiging staat het te betalen bedrag voor de aanbetaling en de restantbetaling.
Na iedere betaling ontvang je een betaalbevestiging ter ontvangst.

Aanbetaling binnen 5 werkdagen
– 50% van de huur + Boekingskosten

Restantbetaling uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode
– 50% van de huur + de borg

5. Borg

€ 1000 borg per camper
– Betaling uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode
– Eigen risico: € 1000 per gebeurtenis

Let op;
Bij evenementen / groepenverhuur / bedrijfsmatige huur gelden aanvullende voorwaarden.
Zo wordt de borgsom verhoogd naar € 2000 en geldt een verhoogd eigen risico tot € 1.250 per gebeurtenis.
De aanvullende voorwaarden worden per e-mail schriftelijk vastgelegd.

Borgretour

Retour van de borg is 3 weken na einddatum van de huurperiode.
Met uitzondering van bijzonderheden zoals schadeafhandeling, waardoor het langer kan duren om de kosten vast te stellen, en/of verzekeringswerk.

6. Camper overdracht

Camper halen
– Vanaf 15:00 uur

Reken op minstens 60 minuten uitleg en instructie. Je bent verplicht de camper te controleren en de ‘Uitgifteformulieren’ te ondertekenen. Iets gemist? Meld dit direct schriftelijk en binnen 12 uur na ophalen.
Maak altijd foto’s.

Camper inleveren
– Uiterlijk 11:00 uur

Bij schade of bijzonderheden ben je verplicht dit vooraf te melden (direct na ontstaan). De verhuurder controleert de camper bij inleveren direct, je dient hier op te wachten en het hiervoor bestemde ‘Innameformulier’ te controleren en te ondertekenen. Mochten de verhuurder bij inname iets gemist hebben dan wordt je hierover direct schriftelijk geïnformeerd, gelijk zoals je zelf mogelijkheid hebt gemiste schades te melden voor vertrek. De verhuurder zal foto’s maken en meesturen.

7. Levering en controle

Bij uitgifte van de camper maken wij gebruik van uitgifte-/innameformulieren oftewel ‘camperoverdracht formulieren’ ter controle van de staat van de camper bij vertrek en retour.
Je mag een schone en technisch goed onderhouden camper verwachten bij vertrek, wij verwachten de camper van binnen en buiten schoon in dezelfde staat terug.

Bij inname worden de formulieren van vertrek en retour vergeleken, verschillen of afwijkingen worden hiermee vastgelegd.

Controle;
– Buitenzijde gereinigd
– Binnenzijde gereinigd
– Brandstoftank vol
– Gasfles vol (LPG)
– Toiletcassette leeg, gereinigd en fris
– Inventaris compleet en gereinigd

Indien naar onze mening niet is voldaan worden de hiervoor gespecificeerde kosten uit de huurvoorwaarden in rekening gebracht. De uitgifte-/innameformulieren zijn altijd uitgangspunt voor retour storten van de borg. Dus controleer de camper goed bij ophalen en voor inleveren.

Een kostenspecificatie vind je in de huurvoorwaarden.PDF (klik hier)

8. Verzekering

Alle campers zijn verzekerd tegen schade met een ‘eigen risico’ voor de huurder, welke door de verzekering is bepaald. Het eigen risico is € 1000 per gebeurtenis en kan niet bij ons worden afgekocht.

Het afkopen van het eigen risico kan wel bij derden. Ga naar ‘huurders informatie (FAQ)’

Bij evenementen / groepenverhuur / bedrijfsuitjes gelden aanvullende voorwaarden.
Zo is wordt indien nodig het eigen risico verhoogd naar € 1.250 per gebeurtenis.

Eisen voor de verzekering
– Minimaal 3 jaar in bezit van een geldig rijbewijs B
– Kopie rijbewijs (voor en achterkant) digitaal aanleveren
– Minimale leeftijd 27 jaar, afhankelijk per verzekering (vraag naar de voorwaarden per camper)
* Uitzonderingen op leeftijd zijn mogelijk op voorwaarde van kennismaking en verhoging van de borg.


Je mag met de camper alle landen bezoeken met uitzondering van landen waarvoor negatief reisadvies wordt gegeven. Zie verzekeringskaart (groene kaart) bij de autopapieren.

Wat moet je zelf regelen

– Annuleringsverzekering of Camperfun Annuleringregeling 7%
– Pechhulp | wegslepen en vervangend vervoer
– Eigen risico afkopen

Pechhulp
Het zakelijk verzekeren van pechhulp bij verhuur is voor ons helaas niet meer mogelijk door de eisen van de verzekering. De huurder dient daarom zelf wegslepen en vervangend vervoer mee te verzekeren via een persoonlijke ‘kortlopende’ reisverzekering.

Let op: sommige maatschappijen met als voorbeeld de ANWB bieden alleen pechhulp als de camper van uzelf of geleend is, dus geen hulp bij verhuurcampers!

Wij adviseren een ‘kortlopende reisverzekering’ af te sluiten bij Europeesche Verzekeringen. Wij hebben zelf goede ervaring hiermee. De kosten zijn relatief laag en op aanvraag krijg je kosten voor de extra dekking ‘hulp en huur vervoermiddel’ via ons vergoedt.

Europeesche verzekeringen | Dekking: ‘Hulp en huur vervoermiddel’ aanvinken (Klik hier)

Polisvoorwaarden (klik hier)

Eigen risico bij schade

Bij iedere camperverzekering geldt een verplicht eigen risico per gebeurtenis.
Wanneer de kosten van een schadegeval binnen het eigen risico blijven zijn deze kosten voor rekening van de huurder. De hoogte van dit bedrag is door de verzekering vastgesteld en kan niet via ons worden afgekocht.

Het eigen risico bedraagt tot € 1000 per gebeurtenis.

Het afkopen / verzekeren van het eigen risico is mogelijk via derden, zie bij voorbeeld Allianz.

Allianz

9. Huisregels

– Roken is niet toegestaan.
– Huisdieren zijn niet toegestaan.
– Zorg voor de camper alsof deze van jezelf is.
– Gebruik de instructies en tips van Camperfun.


Hond mee?
Huisdieren zijn in niet toegestaan.

Sommige verhuurders willen wel eens uitzondering maken, mits je kan garanderen dat de camper compleet binnen en buiten schoon en fris, zonder haren, geur of enige sporen van de hond wordt ingeleverd. Als wij nergens aan kunnen constateren dat een hond in de camper is geweest knijpen wij een oogje dicht.
Deze uitzondering geldt met name einde van het seizoen.

Belangrijk: indien aan deze voorwaarde niet is voldaan volgens ons geldende standaard zijn de algemene huurvoorwaarden van toepassing en zullen stoom/reinigingskosten in rekening worden gebracht. (Artikel 10.7)

– Laat de hond nooit op de banken, bedden en overige bekleding!
– Verwijder losse matten en/of delen uit de camper.
– Laat de hond nooit alleen achter in de camper.
– Reinig de camper grondig voor je deze terugbrengt
– Let extra op bij schoonmaak onder matrassen, bedden, bankjes, in cabine en overige hoekjes.

10. Annuleren

Je bent altijd verplicht schriftelijk te annuleren bij het Boekingskantoor.

Dit kan per aangetekende brief of indien overeengekomen per e-mail met ontvangstbevestiging!
De datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum.

Kosten bij annuleren:
25% tot 10 weken voor de start van de huurperiode
50% binnen 10 weken voor start van de huurperiode
90% binnen 6 weken voor start van de huurperiode
100% vanaf de eerste dag van de huurperiode

Camperfun Annuleringsregeling

Camperfun biedt een eigen annuleringsregeling voor bijzondere situaties waarbij je de huurperiode geheel of deel ervan moet annuleren.

Annulerings vergoeding bij:
– Annuleren wegens bijzondere maatregelen zoals een complete Lockdown of reisverbod binnen Nederland en buitenland wegens Corona.
– Annuleren wegens ziekte door Corona van uzelf, uw reisgenoten of gezinsleden.
– Overlijden of ernstige ziekte van uzelf of uw reisgenoten of familieleden in 1e of 2e graad van u of uw reisgenoten.
– Echtscheiding.
– Zwangerschap of complicaties daaromtrent.
– Een medisch noodzakelijke ingreep die uzelf of uw reisgenoten, uw of hun partner of uw of hun kind onverwacht moet ondergaan
– Werkloosheid van u of uw reisgenoten, na een vast dienstverband, als gevolg van een onvrijwillig ontslag.

In geval u vanwege één van de bovengenoemde redenen de vakantie met de camper voortijdig moet afbreken worden de niet genoten reisdagen vergoed met uitzondering van de inleverdag.

Kosten: 7% over de totaalsom van de reservering met uitzondering van de waarborg. Zonder bijkomende kosten.

Om gebruik te maken van onze ‘annuleringsregeling’ kan je tijdens reserveren bij stap 3. deze optie aan te vinken

Lees hier de voorwaarden Annuleringsregeling

11. Schade

Bij schade of diefstal van de camper bent je verplicht de verhuurder én Camperfun direct hiervan op de hoogte te stellen. Gebruik onze instructie: ‘Wat te doen bij schade’ in het Camperfun Instructieblad en/of andere aanwijzingen van de verhuurder of van Camperfun.

Wat te doen bij schade?
1. Breng direct de eigenaar én Camperfun op de hoogte.
2. Vul direct het Europees Schadeformulier in. (Dit is verplicht).
3. Maak altijd foto’s van de situatie en van schade.
4. Neem altijd verloren en/of beschadigde onderdelen mee, tenzij schriftelijk anders afgesproken met verhuurder en Camperfun. (Dit geldt ook bij vervanging of reparatie door een garage)

Na inleveren van de camper zal de hoogte van het schadebedrag professioneel worden vastgesteld. Hiervan wordt je na afloop zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Bij twijfel aan de hoogte van het bedrag heb je recht op een tegen-expertise op eigen kosten en binnen redelijke termijn. Voordat je hier gebruik van maakt adviseren wij om eerst zelf bij een garage of expert te informeren.

Bij borginhoudingen bij schade of bijzonderheden waarbij Camperfun betrokken is, zal € 25 administratiekosten in rekening worden gebracht.

De verhuurder is nooit aansprakelijk voor schades die zijn ontstaan tijdens uw vakantie, tenzij de schade te wijten is aan een aantoonbaar gebrek aan de camper waarvoor de verhuurder wel aansprakelijk is.

12. Overige kosten en vrije kilometers

– Gebruikskosten voor de camper tijdens uw vakantie zijn voor je eigen rekening
– Noodzakelijke kosten voor standaard periodiek onderhoud en/of reparatie zijn voor de verhuurder
– Noodzakelijk onderhoud, reparatie of het oplossen van een probleem of defect waaraan kosten verbonden zijn mogen alleen in overleg met de verhuurder/eigenaar worden uitgevoerd. Zonder overleg zal dit nooit leiden tot een vergoeding.

Vrije kilometers (per week)
2000 km Hoogseizoen
1500 km Laagseizoen
200 km per dag
Meerprijs € 0,20 per km

Boetes en tolwegen 
Eventuele boetes en naheffing van tolwegen worden doorgestuurd of met de borg verrekend indien tijdig ontvangen. Wanneer je tolwegen hebt gebruikt of een verkeersovertreding hebt begaan bent je verplicht de eigenaar en/of Camperfun hierover vooraf te informeren.

Tol in Noorwegen
Voordat je naar Noorwegen afreist ben je verplicht het gehuurde kenteken met je naam en bankrekening of creditcard te registreren om zo het gebruik van tolwegen direct te verrekenen.

Let op: wanneer je dit niet registreert krijgt de kentekenhouder een rekening na, hier gaat meestal 6 maanden overheen. De rekening wordt dan doorgestuurd en hierbij worden administratieve kosten in rekening gebracht.