Huurvoorwaarden

Download hier de officiële PDF | _AV Algemene Huurvoorwaarden

De Huurovereenkomst

Reserveren is vrijblijvend, pas na aanbetaling is de huur definitief. Met de betaling komt een huurovereenkomst tot stand.
Tot die tijd is je reservering een optie gedurende 5 werkdagen. Laat het ook weten als je van de huur af ziet.

· De ‘Boekingsbevestiging
Je ontvangt een ‘Boekingsbevestiging’ per email. Dit betreft een email met specificatie van de reservering met de betaalgegevens om een (aan)betaling over te maken. Hiervoor heb je 5 werkdagen.
Afwijkende afspraken of wijzigingen van de huurovereenkomst (bijv. mondeling) gelden alleen als deze door Greta of andere aangewezen persoon schriftelijk zijn vastgelegd.

Omschrijvingen, illustraties, foto’s, advertenties en prijslijsten etc. geven een algemene indruk van de campers.
Deze informatie maakt geen deel uit van de huurovereenkomst. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijzen

· Online offerte
Voorafgaand aan reserveren kan je de prijs opvragen in de online offerte (zie reserveringsmenu).
Dus niet meer mailen of bellen, slechts 1 druk op de knop.

De prijzen zoals op de website omschreven zijn inclusief;
· Camperverzekering (geen pechhulp)
· Keukeninventaris
· Technisch inventaris
· Camping set (Buitentafel en stoelen)
· Radio/cd speler
· Luifel
· Gasfles
· Fietsendrager óf garageruimte
· Inclusief BTW 21%

Betalingen

Op de boekingsbevestiging staat het te betalen bedrag voor de aanbetaling en de restantbetaling.
Na iedere betaling ontvang je een betaalbevestiging ter ontvangst.

· Aanbetaling binnen 5 werkdagen
50% van de huur + Boekingskosten

· Restbetaling uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode
50% van de huur + de borg

Borg

De borg bedraagt € 1000 per camper.

· Bij evenementen / groepsverhuur 20+ / zakelijke huur of bedrijfsuitje
In een van de hierboven genoemde situaties gelden enkele aanvullende voorwaarden. Een verhoogde borgsom van € 2000 per camper met een verhoogd eigen risico tot € 1.250 per gebeurtenis. De aanvullende voorwaarden worden altijd per e-mail schriftelijk vastgelegd.

· Borgretour +/- 3 weken na inlevering van de camper
Na inname wachten wij het signaal van de campereigenaar af of de camper naar wens is ingeleverd. Hiervoor is een checklist (uitgifteformulier) die bij vertrek en bij inname wordt ingevuld en vergeleken. Op verzoek kan je een kopie van de checklist meekrijgen zodat je weet hoe wij en zij de camper terug verwachten.
Wij rekenen 3 weken voor innameverwerking met uitzondering van schades of bijzonderheden.

Indien schade of bijzonderheden zijn geconstateerd bij de inname kan de afhandeling en de borgretour langer duren.

Camper overdracht

Camper halen
· Tussen 15.00 – 17.00 uur

Reken op minstens 1 uur uitleg en instructie. Je bent verplicht de camper goed te controleren en de ‘Uitgifteformulieren’ te ondertekenen. Maak voor je vertrekt foto’s van bestaande schades rondom.
Iets gemist? Meld het schriftelijk met foto’s binnen 12 uur na ophalen. Dit betekent niet automatisch vrijstelling van de kosten.

Camper inleveren
· Tussen 10.00 – 11.00 uur

Je bent verplicht nieuwe schade en bijzonderheden voor inlevering te melden zodat wij hierop kunnen anticiperen.
De verhuurder controleert de camper bij inleveren en vult het ‘Innameformulier’ in.
Mocht de verhuurder iets gemist hebben dan wordt je hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd. De verhuurder zal eveneens foto’s maken en meesturen.

Levering en controle

Bij uitgifte van de camper maken wij gebruik van uitgifte/innameformulieren ook wel ‘overdracht formulieren’ ter controle van de staat van de camper bij vertrek en retour.
Je mag een schone en technisch goed onderhouden camper verwachten bij vertrek, wij verwachten de camper van binnen en buiten schoon in gelijke staat terug.

Bij inname worden de formulieren van vertrek en retour vergeleken, verschillen of afwijkingen worden hiermee vastgelegd.

Camper inleveren
· Binnenkant en buitenkant schoon
· Brandstof (Diesel) en gasfles (LPG) afgetankt
· Toiletcassette leeg en schoon fris!
· Inventaris en toebehoren compleet onbeschadigd en schoon
· Zie voor een compleet overzicht de PDF huurvoorwaarden bovenaan deze pagina

Wanneer op de checklist bij inname afwijkingen zijn ten opzicht van de uitgifte van de camper worden de hiervoor gespecificeerde kosten uit de huurvoorwaarden in rekening gebracht.
De checklist (ook wel de uitgifte-/innameformulieren genoemd) zijn altijd ons uitgangspunt voor retour storten van de borg. Dus controleer ook zelf de camper goed bij ophalen en voor je deze terugbrengt.

Een kostenspecificatie vind je in de PDF huurvoorwaarden.

Verzekering

Alle campers zijn verzekerd tegen schade met een ‘eigen risico’ voor de huurder, die door de verzekering is bepaald.
Het eigen risico is € 1000 per gebeurtenis en kan niet bij ons worden afgekocht. Het afkopen van het eigen risico kan wel bij derden.

Bij evenementen / groepenverhuur / bedrijfsuitjes gelden aanvullende voorwaarden.
Zo is wordt indien nodig het eigen risico verhoogd naar € 1.250 per gebeurtenis.

Eisen voor de verzekering
·
Minimaal 3 jaar in bezit van een geldig rijbewijs B
· Kopie rijbewijs (voor en achterkant) digitaal aanleveren
· Vraag naar de minimale leeftijd per camper | dit kan per verzekering verschillen
· Uitzonderingen? In sommige gevallen is een uitzondering mogelijk op voorwaarde van kennismaking en verhoging van de borg.

Je mag met de camper alle landen bezoeken met uitzondering van landen waarvoor negatief reisadvies wordt gegeven.
Zie verzekeringskaart (groene kaart) bij de autopapieren.

Wat moet je zelf verzekeren.

· Pechhulp | wegslepen, vervangend vervoer en repatriëring (verplicht)
· Annuleringsverzekering (indien gewenst)
· Eigen risico verzekering afkopen (indien gewenst)

Pechhulp (verplicht)

Het zakelijk verzekeren van pechhulp bij verhuur is bij ons niet mogelijk door de hoge eisen en kosten van verzekeringmaatschappijen.
De huurder dient daarom zelf wegslepen en vervangend vervoer mee te verzekeren. Dit kan met een persoonlijke ‘kortlopende reisverzekering’.
Let op: de ANWB biedt alleen pechhulp als de camper van jezelf is of geleend. Dus geen huurcamper!

· Wij adviseren een kortlopende reisverzekering bij Europeesche verzekeringen!
De kosten zijn relatief laag en je bent verzekerd voor wegslepen en vervangend vervoer.
Op aanvraag krijg je de kosten voor ‘Hulp en huur vervoermiddel’ via Camperfun terug.

Bij afsluiten moet je het volgende aanvinken ‘Basis’ of ‘Comfort’ + ‘Hulp en huur vervoermiddel’.
Via de volgende link kan je de premie berekenen.

· Kortlopende reisverzekering | vink aan: ‘Basis of Comfort’ + ‘Hulp en huur vervoermiddel’
· Polisvoorwaarden kortlopende reisverzekering | Europeesche

Annuleringverzekering

Je kan een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten via Europeesche verzekeringen.
Via de onderstaande link kan je online je premie berekenen.

· Kortlopende annuleringverzekering | Europeesche
· Annuleringsvoorwaarden | Europeesche

Eigen risico afkopen

Bij iedere camperverzekering geldt een verplicht eigen risico per gebeurtenis. Dit bedrag is voor rekening van de huurder.
De hoogte van dit bedrag is door de verzekering vastgesteld en kan niet via ons worden afgekocht.
Het eigen risico bedraagt tot € 1000 per gebeurtenis.

Het afkopen / verzekeren van het eigen risico is mogelijk via derden, zie bij voorbeeld Allianz.

· Allianz

Huisregels

· Roken is niet toegestaan.
· Huisdieren zijn niet toegestaan.
· Zorg voor de camper als een ‘goede huisvader’
· Gebruik de instructies en tips van Camperfun.


Hond mee?
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Sommige verhuurders willen wel eens uitzondering maken, enkel alleen op voorwaarde dat de huurder garant staat dat de camper super schoon en fris, zonder haren, zonder geur of enige sporen van de hond weer wordt teruggebracht. Als wij nergens aan kunnen constateren dat een hond in de camper is geweest knijpen wij een oogje dicht. Deze uitzondering geldt alleen op genoemde voorwaarde en afhankelijk van de huurperiode in het naseizoen.

Belangrijk: wanneer de camper niet volgens onze norm van schoon en/of met sporen van de hond wordt ingeleverd zijn de algemene huurvoorwaarden van toepassing en zullen hiervoor reinigingskosten in rekening worden gebracht. (Artikel 10.7)

· Laat de hond nooit op de banken, bedden en overige bekleding komen.
· Verwijder losse matten en kussentjes uit de camper.
· Laat de hond nooit alleen achter in de camper!
· Reinig de camper grondig voor je deze terugbrengt.
· Let ook op schoonmaak onder het matras, onder de kussens en banken, vergeet niet de bergruimtes en in de cabine!

Annulering

Annuleren kan alleen schriftelijk per aangetekende brief tenzij anders schriftelijk overeengekomen per e-mail.
In geval van annulering ben je de volgende kosten verschuldigd.

Annuleringskosten

Tot 10 weken voor de start van de huurperiode25% van de huur
Binnen 10 weken voor start van de huurperiode50% van de huur
Binnen 6 weken voor start van de huurperiode90% van de huur
Vanaf de eerste dag van de huurperiode100% van de huur

Schade

Bij schade of diefstal van de camper bent je verplicht de verhuurder én Camperfun direct hiervan op de hoogte te stellen.
Gebruik onze instructie: ‘Wat te doen bij schade’ in het Camperfun Instructieblad en/of andere aanwijzingen van de verhuurder of van Camperfun.

Wat te doen bij schade?
· Breng direct de eigenaar én Camperfun op de hoogte.
· Vul direct het Europees Schadeformulier in. (Dit is verplicht).
· Maak altijd foto’s van de situatie en van schade.
· Neem altijd verloren en/of beschadigde onderdelen mee, tenzij schriftelijk anders afgesproken met verhuurder en Camperfun. (Dit geldt ook bij vervanging of reparatie door een garage)

· Schade afhandeling
Na inleveren van de camper zal de hoogte van het schadebedrag professioneel worden vastgesteld. Hiervan wordt je na afloop zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Bij twijfel aan de hoogte van een vastgesteld bedrag heb je recht op een tegen-expertise op eigen kosten en binnen redelijke afgesproken termijn. Voordat je hier gebruik van maakt adviseren wij om eerst zelf bij een garage of expert te informeren.

Bij verrekeningen met de borg door schade of bijzonderheden, waarbij Camperfun betrokken is, zullen administratiekosten € 25 in rekening worden gebracht.

De verhuurder is nooit aansprakelijk voor schades die zijn ontstaan tijdens uw vakantie, tenzij de schade te wijten is aan een aantoonbaar gebrek aan de camper waarvoor de verhuurder wel aansprakelijk is.

Overige kosten en vrije kilometers

· Gebruikskosten voor de camper tijdens uw vakantie zijn voor je eigen rekening
· Noodzakelijke kosten voor standaard periodiek onderhoud en/of reparatie zijn voor de verhuurder
· Noodzakelijk onderhoud, reparatie of het oplossen van een probleem of defect waaraan kosten verbonden zijn mogen alleen in overleg met de verhuurder/eigenaar worden uitgevoerd. Zonder overleg zal dit nooit leiden tot een vergoeding.

· Vrije kilometers (per week)
2000 km Midden- en hoogseizoen
1500 km Laagseizoen
250 km per dag
Meerprijs € 0,20 per km

· Verkeersboetes en tol 
Wanneer je tolwegen hebt gebruikt of een verkeersovertreding hebt begaan bent je verplicht dit te melden.
Boetes en naheffingen die wij na afloop ontvangen worden doorgestuurd of met de borg verrekend.
Indien wij deze speciaal moeten nasturen worden hierbij administratiekosten in rekening gebracht.

· Tol in Noorwegen
Voordat je naar Noorwegen afreist ben je verplicht het gehuurde kenteken met je naam en bankrekening of creditcard te registreren om zo het gebruik van tolwegen direct te verrekenen.
In Noorwegen hangen camera’s boven tolwegen die het kenteken waarmee je rijdt registreert.
De tol wordt dan automatisch verrekend met de bankrekening die gekoppeld is aan het kenteken.

Indien het kenteken niet is registreert wordt na 6 maanden een rekening gestuurd naar de kentekenhouder.
In dat geval sturen wij de rekening door en worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht.

· Registreren voor Tol in Noorwegen | Ga naar www.epcplc.com/register